Jäsenet

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yrittäjinä toimivat ja/tai yrittäjyyttä kannattavat ja edistävät naiset, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Saavutetut jäsenedut säilyvät.
Yhdistykseen voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Varsinaisiksi ja kannattajajäseniksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yrittäjätoiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen päättämän jäsenmaksun. Keskusliitto laskuttaa jokaista jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä kuluvan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä.